רמי הוכמן
ייעוץ אסטרטגי

Rami Hochman
Strategic Consulting

מי אנחנו

כרטיס ביקור

חזון, ערכים ומחויבות

הקוד האתי

סל התוצרים

לקוחות

פרסומים נבחרים

קישורים

צור קשר

ENGLISH

עיקרי הקוד האתי

המטרה הכוללת של ייעוץ ארגוני הינה לאפשר תהליכים של פיתוח ארגוני, ולספק ללקוחות הזדמנות לשפר את אפקטיביות הארגון והניהול, כולל תהליכי שינוי וצמיחה ארגונית, התערבות במצבי משבר וכיו"ב. מחויבותנו כלפי הלקוח היא להבנות התערבות מעצימה בהתאם לצורכי הלקוח, גבולות המקצוע וערכי הקוד האתי.

כבוד האדם

 • אנו מתחייבים לפעול בדרכים שיקדמו את הלקוח ויכבדו את יכולתו לקבל החלטות ולהשתנות, לאור אמונותיו, ערכיו וצרכיו.
 • אנו מתחייבים לקבוע, טרם תחילת התהליך, את גבולות הקשר הייעוצי האפקטיבי המקדם את טובת הלקוח, ובאחריותנו לשמור לאורך התהליך על גבולות אלה.
 • לא ניצור קשרי תלות בקרב הלקוחות ולא ננצל לקוחות באופן כספי, מיני, רגשי או בכל אופן אחר.

אמון ודיסקרטיות

 • עבודתנו מבוססת, בין השאר, על האמון בין הלקוח ליועץ. שמירה על סודיות הלקוח הינה מרכיב משמעותי בבניית אמון זה.
 • המידע המתקבל תוך כדי עבודת היועץ הינו סודי, מלבד מצבים המחייבים דיווח לשם מניעת פשע.

יושר ויושרה

 • באחריותנו להבהיר ללקוחות על ניגודי אינטרסים צפויים ואפשריים ולפעול בשקיפות ובשותפות מול הלקוחות על מנת להבהיר את המצב.
 • ‏אנו מתחייבים לעבוד בתוך גבולות הכשרתנו והסמכתנו. אם נזהה צורך בייעוץ מתחום מקצועי והכשרה אחרים, ניידע את הלקוח על כך, מידית.

מקצועיות

 • נפעל לאור ידע נרכש וכישורים מקצועיים מתוך הבנה של מגבלות הידע והכרה בגבולות המיומנות האישית תוך לקיחת אחריות לפעילות.
 • אנו בעלי יכולת מקצועית ואתית ואנו אחראי לפיתוחה על ידי השתלמויות, היוועצות עם עמיתים, הדרכות וכו'.

שקיפות

 • העבודה בארגונים יוצרת מצבים של ריבוי לקוחות ונועצים ועבודה מול בעלי עניין מגוונים. נדאג לקיים תאום ציפיות דינאמי ושקיפות בעבודתנו מול הגורמים הרלוונטיים, בהתאם להתפתחות העבודה.

אחריות כלפי עמיתים

 • לא נתנהג באופן שיערער את אמון הציבור במקצוע הייעוץ, ובעבודתם של יועצים אחרים.
 • ‏בכל עניין מקצועי, נגלה יחס קולגיאלי כלפי עמיתיו למקצוע.
 • ‏יועצים שונים, הפועלים באותו ארגון, ייצרו קשר ביניהם, תוך ראייה של טובת הלקוח, כאשר קיימות נקודות חפיפה או התנגשויות אפשריות בפעולתם.
 • לא נקבל, ביודעין, עניין שהוא בטיפולו של יועץ ארגוני אחר, אלא אם הלקוח סיכם וסיים את התהליך עם היועץ האחר. אם יוודא לנו כי העניין בטיפולו של יועץ ארגוני אחר, רק לאחר שהתחלנו בייעוץ, נדאג לסיכום ולסיום מוסדר של התהליך הקודם.