רמי הוכמן
ייעוץ אסטרטגי

Rami Hochman
Strategic Consulting

מי אנחנו

כרטיס ביקור

חזון, ערכים ומחויבות

הקוד האתי

סל התוצרים

לקוחות

פרסומים נבחרים

קישורים

צור קשר

ENGLISH

פרסומים נבחרים

ספרים

 1. הוכמן ר., (כתיבה ועדכון) (2018), הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות, ועדת חינוך , (מהדורה רביעית), מפעם, משרד הפנים, ירושלים.
 2. הוכמן ר., (2018), , ניהול מערכת חינוך יישובית, חזון ומעש, (מהדורה שניה), איגוד מנהלי מחלקות החינוך בישראל, קריית אונו.
 3. הוכמן ר., אבי ק., (2018), אחריות חינוכית מינקות ועד לבגרות, איגוד מנהלי , מחלקות החינוך בישראל, קריית אונו.
 4. הוכמן ר., (2014), מנחה למנהל החינוך ברשויות המקומיות, מפעם, משרד הפנים, אגף בכיר למינהל מוניציפאלי, איגוד מנהלי מחלקות החינוך בישראל, ירושלים.
 5. הוכמן ר., (2013), ניהול מערכת חינוך יישובית, חזון ומעש, איגוד מנהלי מחלקות החינוך בישראל, קריית אונו.
 6. הוכמן ר., (כתיבה ועדכון) (2013), הדרכת נבחרים ברשויות המקומיות, ועדת חינוך, (מהדורה רביעית), מפעם, משרד הפנים, אגף בכיר למינהל מוניציפאלי, ירושלים.
 7. הוכמן ר., (2006), בִשבילי תרבות, המורשת והשפה העברית; פסוקים, ניבים, פתגמים ומטבעות לשון, עיריית תל- אביב-יפו, תל-אביב.
 8. הוכמן ר., (2006), עיר חינוך, עיריית תל-אביב-יפו, תל-אביב.
 9. הוכמן ר., (1998), בין מרכוז לביזור, סוגיה בחלוקת סמכויות מחודשת בין מרכז לפריפריות בנושאי חינוך, עיריית חולון, חולון.
 10. הוכמן ר., (1996), ניהול איכותי, עיריית הרצליה, הרצליה.
 11. הוכמן ר., (1995), התרומה המעשית של שיתוף עובדים בניהול, אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לניהול, בית-הספר למינהל עסקים, תל-אביב.

מאמרים

 1. הוכמן ר. גלר מ., (תשע"ה 2015), "מורה [אַפְשַר] ממוקד חינוך והוראה" בתוך: הד החינוך אל המאה ה-21, כתב העת של הסתדרות המורים בישראל, כרך פ"ט, גיליון מס' 06, אלול תשע"ה אוגוסט 2015, הסתדרות המורים, תל אביב, ע"ע 14-17.
 2. הוכמן ר. גלר מ., (תשע"ה 2015), "מורה [אַפְשַר] ממוקד חינוך והוראה" בתוך: אופק חדש הצעד הבא 2015 – 2020 תכניתה של הסתדרות המורים להתחדשות מערכת החינוך בישראל, הסתדרות המורים, תל אביב, ע"ע 28- 37.
 3. הוכמן ר., (2013), "שירה הנוער", קשר עין, ירחון ארגון המורים, גיליון 234, כסלו- טבת תשע"ד, דצמבר 2013, תל אביב, ע"ע 30- 33.
 4. הוכמן ר., קמינסקי א., (נובמבר 2009), ארגון מחדש של מערכת החינוך בישראל מערך הגומלין בחינוך בין הרשות המרכזית לרשות המקומית, איגוד מנהלי מחלקות החינוך בישראל, קריית אונו.
 5. הוכמן ר., (אוגוסט 2007), "שיווק מוסדות החינוך: קרש קפיצה להעצמת מערכת החינוך", קו לחינוך, WWW.KAV-LAHINUCH.CO.IL
 6. הוכמן ר., (מאי 2007), "חזון חינוכי ומעש", קו לחינוך, WWW.KAV-LAHINUCH.CO.IL
 7. הוכמן ר., (2006), החינוך בישראל; קווים מנחים לתִכנון לעשור הבא, הרצליה.
 8. הוכמן ר., (2001), "מאזן ההון האינטלקטואלי של מינהל החינוך, התרבות והספורט ככלי למצוינות ולניהול איכותי", אתגר, אסופת מאמרים בענייני חינוך והוראה, ה', התשס"א, משרד החינוך, מחוז תל-אביב, תל-אביב, ע"ע 40-31.
 9. הוכמן ר., (2000) "האלימות בחברה הישראלית, היבטים חינוכיים", בתוך: משה גרנות (עורך), אתגר, אסופת מאמרים בענייני חינוך והוראה, ה', התש"ס, משרד החינוך, מחוז תל-אביב, תל-אביב, ע"ע 56-43.
 10. הוכמן ר., (1988), חינוך ליחסי גומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל היבטים חינוכיים., מכון ון ליר בירושלים, ירושלים.

  Hochman R.,(1988), Relations between Jews and Arabs in the State of Israel as an Educational Topic, The Van Leer Jerusalem Institute, Jerusalem.

 11. הוכמן ר., כ"ץ י., בן צור מ., הבר ש., ערפילי ע., פרידלנדר- קימל א., צדוק מ. (1986), חינוך ליחסי גומלין בין יהודים לערבים במדינת ישראל היבטים פסיכולוגיים, מכון ון ליר בירושלים, ירושלים.